Tiếng Việt  English
Banner
Kết quả tìm kiếm
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Kết quả tìm kiếm

Merkel U-Ring NI 300

Merkel U-Ring T20

MERKEL U-RING T23

Merkel omegat OMS-MR

Merkel compact seal KL 310

Merkel V-packing V 1000

Merkel U-Ring NA 300

Merkel U-Ring T 18

Merkel omegat OMK-MR

Merkel omegat OMK-S

Merkel compact seal L 43

Merkel compact seal T 19

Merkel Wiper P6

Merkel Wiper PU5

Merkel Wiper PU6

Merkel Double Wiper P8

Merkel Double Wiper P9

Merkel Double Wiper PT 2

Merkel Double Wiper PU 11

Merkel Guide Ring KB