Tiếng Việt  English
Banner
MERKEL U-RING T23
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

MERKEL U-RING T23

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
24332132 180 200 19.1 21
24377491 180 195 11.4 12.5
24377490 170 190 14.6 16
24306416 170 185 14.6 16
24302160 140 160 14.6 16
24302159 125 145 14.6 16
24332131 125 140 11.4 12.5
24344467 120 135 14.6 16
24265876 110 130 14.6 16
24377483 110 125 14.6 16
24302127 100 120 14.6 16
24377482 100 115 14.6 16
24265875 90 110 14.6 16
24332093 80 100 14.6 16
24302158 80 95 11.4 12.5
24295613 70 85 11.4 12.5
24302157 60 75 11.4 12.5
24302156 50 65 11.4 12.5
24302155 40 55 11.4 12.5