Tiếng Việt  English
Banner
Kết quả tìm kiếm
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Kết quả tìm kiếm

BAUMSLX7

BAUSLX2

BAUX2

Merkel Omegat OMS-MR PR

Merkel Omegat OMS-S

Merkel Omegat OMS-S PR

Merkel U-Ring NA 150

Merkel U-Ring NA 250

Merkel U-Ring NA 400

Merkel U-Ring TM 21

Merkel Compact Seal Simko 300

Merkel Compact Seal Simko 320 X2

Merkel Wiper PU 7

Merkel Guide Ring EKF

Merkel Guide Ring FRA

B1FUD

B1FUDSL

B1U

B1USL

B1USLX2