Tiếng Việt  English
Banner
Merkel Guide Ring FRA
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Merkel Guide Ring FRA

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
428866 195 200 15 14.8
428863 175 180 15 14.8
428860 155 160 15 14.8
428858 135 140 15 14.8
426238 120 125 9.7 9.5
428820 115 120 9.7 9.5
428819 105 110 9.7 9.5
426223 95 100 9.7 9.5
428815 85 90 9.7 9.5
424702 75 80 9.7 9.5
428814 70 75 9.7 9.5
434199 65 70 9.7 9.5
428802 60 65 9.7 9.5
424703 58 63 9.7 9.5
428800 55 60 9.7 9.5
428789 50 55 9.7 9.5
423806 45 50 5.6 5.4
428783 40 45 5.6 5.4
424740 35 40 5.6 5.4
434217 31.9 35 4 3.9
434215 28.9 32 4 3.9
434214 26.9 30 4 3.9
434213 21.9 25 4 3.9
434212 16.9 20 4 3.9