Tiếng Việt  English
Banner
USI
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

USI

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
FU0497S0 40 50 6
FU0320S0 28 35.5 5
FU2263S0 34 44 6
FU0424S0 35 45 6
FU2467S0 22 30 5
FU2472S0 36 46 6
FU0451S0 35.5 45 6
FU2469S0 26 34 5
FU1082S0 100 115 9
FU2471S0 33 43 6
FU2474S0 61 71 6
FU2055S0 32 42 6
FU2466S0 17 25 5
FU0809S0 65 75 6
FU1125S0 105 120 9
FU0679-S0 53 63 6
FU2464S0 12 20 5
FU1067S0 98 112 8.5
FU0879S0 71 80 6
FU1204S0 118 132 8.5
FU0828S0 67 77 6
FU0116S0 14 22 5
FU1252S0 125 140 9
FU0746S0 60 70 6
FU0849S0 70 80 6
FU0942S0 80 95 9
FU0694S0 55 65 6
FU1157S0 110 125 9
FU0572S0 45 56 7
FU2240S0 38 48 6
FU0212S0 20 28 5
FU1179S0 112 125 9
FU0750S0 60 71 7
FU0279S0 25 35 6
FU0260S0 22.4 30 5
FU1291S0 132 145 8.5
FU0276S0 25 33 5
FU0180S0 18 26 5
FU2473S0 58 68 6
FU0452S0 35.5 45.5 6
FU0064S0 10 18 5
FU0214S0 20 30 6
FU2476S0 86 100 8.5
FU0355S0 30 38 5
FU2477S0 96 111 9
FU1343S0 145 160 9
FU0382S0 31.5 41.5 6
FU1051S0 95 110 9
FU0567S0 45 55 6
FU2475S0 85 95 6
FU1021S0 90 100 6
FU1024S0 90 105 9
FU0150S0 16 24 5
FU0984S0 85 100 9
FU2662S0 46 56 6
FU0619S0 50 60 6
FU0357S0 30 40 6
FU0722S0 56 66 6
FU2468S0 24 32 5
FU2465S0 12.5 20 5
FU0267S0 23.5 31.5 5
FU1306S0 136 150 8.5
FU0939S0 80 90 6
FU0321S0 28 36 5
FU1195S0 115 130 9
FU2470S0 27 35 5
USI901059NOK 90 105 9
FU0786S0 63 73 6
FU1135S0 106 120 8.5
FU0901S0 75 85 6
FU2372S0 89 104 9