Tiếng Việt  English
Banner
SPGO
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

SPGO

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GS1803V0 23 31.5 3.8
GS1838V0 180 200 9.8
GS1849V0 280 300 9.8
GS1839V0 190 210 9.8
GS1840V0 200 220 9.8
GS1854V0 340 360 9.8
GS1824V0 91 105 6.3
GS1848V0 270 290 9.8
GS1808V0 36.5 45 3.8
GS1821V0 76 90 6.3
GS1830V0 116 130 6.3
GS1812V0 47.5 56 3.8
GS1806V0 27 35.5 3.8
GS1815V0 51 65 6.3
GS1853V0 330 350 9.8
GS1828V0 106 120 6.3
GS1857V0 380 400 9.8
GS1811V0 46.5 55 3.8
GS3281V0 9.9 15 2
GS1836V0 160 180 9.8
GS1813V0 51.5 60 3.8
GS1802V0 21.5 30 3.8
GS1843V0 220 240 9.8
GS1816V0 56 70 6.3
GS1825V0 96 110 6.3
GS1856V0 360 380 9.8
GS1800V0 14 20 3
GS1831V0 121 135 6.3
GS1850V0 290 310 9.8
GS1855V0 355 375 9.8
GS1817V0 57 71 6.3
GS1805V0 26.5 35 3.8
GS1819V0 66 80 6.3
GS1822V0 81 95 6.3
GS1851V0 300 320 9.8
GS1826V0 98 112 6.3
GS1810V0 44.5 53 3.8
GS1833V0 136 150 6.3
GS1835V0 150 170 9.8
GS1801V0 19 25 3
GS1807V0 31.5 40 3.8
GS1834V0 146 160 6.3
GS1823V0 86 100 6.3
GS1847V0 260 280 9.8
GS1845V0 240 260 9.8
GS1829V0 111 125 6.3
GS1852V0 320 340 9.8
GS1818V0 61 75 6.3
GS1820V0 71 85 6.3
GS1841V0 204 224 9.8
GS1809V0 41.5 50 3.8
GS1814V0 49 63 6.3
GS1842V0 210 230 9.8
GS1827V0 101 112 6.3
GS1804V0 23.5 32 3.8
GS1837V0 170 190 9.8
GS1832V0 126 140 6.3
GS1844V0 230 250 9.8
GS1846V0 250 270 9.8