Tiếng Việt  English
Banner
OSI
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

OSI

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
FU0692L0 45 55 6
FU1078L0 85 100 9
FU2142L0 31.5 41.5 6
FU0922L0 67 77 6
FU1458L0 160 175 9
FU0889L0 63 73 6
FU1320L0 125 140 9
FU0613L0 40 50 6
FU0742L0 50 60 6
FU1152L0 95 110 9
FU1675L0 230 250 12
FU1618L0 205 225 12
FU0979L0 75 85 6
FU1730L0 255 280 16
FU2144L0 45 56 7
FU0936L0 70 80 6
FU1572L0 190 210 12
FU1120L0 90 105 9
FU0490L0 30 40 6
FU0450L0 27.5 35.5 5
FU0846L0 60 70 6
FU1278L0 115 130 9
FU1386L0 140 155 9
FU1594L0 200 220 12
FU1539L0 180 200 12
FU1760L0 275 300 16
FU1745L0 265 290 16
FU0807L0 55 65 6
FU0825L0 56 66 6
FU1193L0 100 115 9
FU1356L0 135 150 9
FU2148L0 106 120 8.5
FU2143L0 35.5 45 6
FU2145L0 60 71 7
FU2146L0 71 80 6
FU1404L0 145 160 9
FU2147L0 98 112 8.5
FU1441L0 155 170 9
FU1717L0 250 270 12
FU1511L0 175 190 9
FU1019L0 80 90 6
FU1079L0 80 90 6
FU1635L0 210 230 12
FU1212L0 105 120 9
FU2141L0 28 35.5 5
FU1481L0 165 180 9
FU1700L0 240 260 12
FU0563L0 35 45 6
FU0420L0 27 35 5
FU0897L0 65 75 6
FU2405L0 130 145 9
FU1606L0 204 224 12
FU1926L0 112 125 9
FU1655L0 220 240 12
FU0784L0 53 63 6
FU0877L0 61 71 6
FU2149L0 136 150 8.5
FU0720L0 46 56 6