Tiếng Việt  English
Banner
Zurcon® - L-Cup
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Zurcon® - L-Cup

A single-acting rod seal, Zurcon® L-Cup® is an alternative to the U-Cup

Vật liệu cơ bản
: PTFE
Độ cứng
: 40 MPa

Mô tả thương mại

A single-acting rod seal, Zurcon® L-Cup® is an alternative to the U-Cup. It is a highly effective sealing system offering optimized sealing performance and extended service life. With exceptionally low friction properties, it has high wear resistance, back pumping ability along with high static and dynamic tightness.

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
RLSE02500-Z20 250.0 280.0 20.0
RLSE02200-Z20 220.0 250.0 20.0
RLSC01600-Z20 160.0 185.0 16.0
RLSA01000-Z20 100.0 120.0 12.5
RLS500250-Z20 25.0 35.0 8.0
RLS100180-Z20 18.0 26.0 6.3
RLS100160-Z20 16.0 24.0 6.3
RLS100140-Z20 14.0 22.0 6.3
RLS100120-Z20 12.0 20.0 6.3
RLS100100-Z20 10.0 18.0 6.3
RLS100080-Z20 8.0 16.0 6.3
RLM100220-Z20 22.0 28.0 5.0
RLM100120-Z20 12.0 16.0 3.6
RLM000320-Z20 32.0 40.0 7.0
RLM000150-Z20 15.0 21.0 5.0
RLM000120-Z20 12.0 17.0 4.0
RLM000080-Z20 8.0 12.0 3.6
RL38N0160-Z20 16.0 22.0 6.0
RL36N0480-Z20 48.0 60.0 11.0
RL32N1950-Z20 195.0 220.0 20.0
RL30N1600-Z20 160.0 180.0 16.0
RL30N1480-Z20 148.0 168.0 16.0
RL30N1400-Z20 140.0 160.0 16.0
RL30N1350-Z20 135.0 155.0 16.0
RL30N1300-Z20 130.0 150.0 16.0
RL30N1250-Z20 125.0 145.0 16.0
RL30N1200-Z20 120.0 140.0 16.0
RL30N1150-Z20 115.0 135.0 16.0
RL30N1100-Z20 110.0 130.0 16.0
RL30N1000-Z20 100.0 120.0 16.0
RL27N0850-Z20 85.0 100.0 13.1
RL26N1200-Z20 120.0 135.0 12.5
RL26N0900-Z20 90.0 105.0 12.5
RL26N0800-Z20 80.0 95.0 12.5
RL26N0750-Z20 75.0 90.0 12.5
RL26N0700-Z20 70.0 85.0 12.5
RL26N0630-Z20 63.0 78.0 12.5
RL26N0560-Z20 56.0 71.0 12.5
RL26N0500-Z20 50.0 65.0 12.5
RL25N1250-Z20 125.0 140.0 12.0
RL22N1190-Z20 119.0 134.0 9.4
RL17N0350-Z20 35.0 45.0 11.0
RL16N0750-Z20 75.0 85.0 10.0
RL16N0700-Z20 70.0 80.0 10.0
RL16N0650-Z20 65.0 75.0 10.0
RL16N0600-Z22 60.0 70.0 10.0
RL16N0600-Z20 60.0 70.0 10.0
RL16N0550-Z20 55.0 65.0 10.0
RL16N0500-Z20 50.0 60.0 10.0
RL16N0420-Z20 42.0 52.0 10.0
RL16N0400-Z22 40.0 50.0 10.0
RL16N0400-Z20 40.0 50.0 10.0
RL16N0360-Z20 36.0 46.0 10.0
RL14N0600-Z20 60.0 70.0 8.0
RL14N0500-Z22 50.0 60.0 8.0
RL14N0500-Z20 50.0 60.0 8.0
RL14N0450-Z22 45.0 55.0 8.0
RL14N0450-Z20 45.0 55.0 8.0
RL14N0420-Z20 42.0 52.0 8.0
RL14N0400-Z20 40.0 50.0 8.0
RL14N0360-Z22 36.0 46.0 8.0
RL14N0360-Z20 36.0 46.0 8.0
RL14N0320-Z20 32.0 42.0 8.0
RL14N0300-Z20 30.0 40.0 8.0
RL14N0280-Z22 28.0 38.0 8.0
RL11N0600-Z22 60.0 68.0 9.0
RL11N0600-Z20 60.0 68.0 9.0
RL11N0550-Z20 55.0 63.0 9.0
RL11N0500-Z20 50.0 58.0 9.0
RL10N0450-Z20 45.0 53.0 8.0
RL10N0300-Z22 30.0 38.0 8.0
RL10N0300-Z20 30.0 38.0 8.0
RL10N0250-Z20 25.0 33.0 8.0
RL09N0400-Z20 40.0 48.0 7.0
RL08N0360-Z20 36.0 44.0 6.3
RL08N0350-Z22 35.0 43.0 6.3
RL08N0350-Z20 35.0 43.0 6.3
RL08N0300-Z22 30.0 38.0 6.3
RL08N0300-Z20 30.0 38.0 6.3
RL08N0280-Z20 28.0 36.0 6.3
RL08N0250-Z22 25.0 33.0 6.3
RL08N0250-Z20 25.0 33.0 6.3
RL08N0220-Z22 22.0 30.0 6.3
RL08N0220-Z20 22.0 30.0 6.3
RL08N0200-Z22 20.0 28.0 6.3
RL08N0200-Z20 20.0 28.0 6.3
RL04N0200-Z20 20.0 26.0 5.5