Tiếng Việt  English
Banner
SPNO
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

SPNO

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GS2815V0 60 75 6.3
GS2816V0 63 78 6.3
GS2821V0 90 105 6.3
GS2853V0 340 360 9.8
GS2834V0 160 180 9.8
GS2829V0 130 145 6.3
GS2804V0 20 26 3
GS2838V0 200 220 9.8
GS2806V0 25 34 3.8
GS2801V0 14 20 3
GS2820V0 85 100 6.3
GS2835V0 170 190 9.8
GS2830V0 135 150 6.3
GS2803V0 18 24 3
GS2819V0 80 95 6.3
GS2839V0 210 230 9.8
GS2836V0 180 200 9.8
GS2843V0 240 260 9.8
GS2846V0 270 290 9.8
GS2850V0 310 330 9.8
GS2805V0 22 31 3.8
GS2813V0 50 65 6.3
GS2849V0 300 320 9.8
GS2837V0 190 210 9.8
GS2833V0 150 170 9.8
GS2827V0 120 135 6.3
GS2818V0 75 90 6.3
GS2844V0 250 270 9.8
GS2817V0 70 85 6.3
GS2811V0 40 49 3.8
GS2856V0 370 390 9.8
GS2824V0 105 120 6.3
GS2855V0 360 380 9.8
GS2854V0 350 370 9.8
GS2831V0 140 155 6.3
GS2800V0 12 18 3
GS2822V0 95 110 6.3
GS2825V0 110 125 6.3
GS2809V0 32 41 3.8
GS2841V0 224 244 9.8
GS2851V0 320 340 9.8
GS2807V0 28 37 3.8
GS2828V0 125 140 6.3
GS2840V0 220 240 9.8
GS2842V0 230 250 9.8
GS2812V0 45 54 3.8
GS2814V0 56 71 6.3
GS2808V0 30 39 3.8
GS2845V0 260 280 9.8
GS2848V0 290 310 9.8
GS2847V0 280 300 9.8
GS2802V0 16 22 3
GS2852V0 330 350 9.8
GS2826V0 115 130 6.3
GS2810V0 36 45 3.8
GS2857V0 380 400 9.8
GS2823V0 100 115 6.3