Tiếng Việt  English
Banner
SPN
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

SPN

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GS2307V0 53 66 7.3
GS2317V0 120 133.4 7.3
GS2303V0 22 31 4.3
GS2310V0 70 83 7.3
GS2302V0 20 29 4.3
GS2306V0 47 60 7.3
GS2308V0 60 73 7.3
GS2315V0 105 118.4 7.3
GS2316V0 110 123.4 7.3
GS2313V0 90 103.4 7.3
GS2312V0 80 93 7.3
GS2301V0 18 27 4.3
GS2318V0 130 143.4 7.3
GS2314V0 100 113.4 7.3
GS2305V0 31.5 40.5 4.3
GS2309V0 65 78 7.3
GS2304V0 27 36 4.3
GS2319V0 140 153.4 7.3
GS2311V0 75 88 7.3