Tiếng Việt  English
Banner
HBY
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

HBY

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
FQ0392E0 65 72 3.7
FQ0868F5 115 130.5 6
FQ0451F0 180 195.5
FQ0258F4 65 80.5 6
FQ0340F0 170 182 6.2
FQ0347F0 100 110 5.2
FQ0871F1 150 165.5 6
FQ0824F0 210 231 7.72
FQ0262F6 110 125.5 6
FQ0306F0 185 197 6.2
FQ0259F5 85 100.5 6
FQ0245F5 75 90.5 6
FQ0246F6 80 95.5 6
FQ0575F0 95 110.5 6
FQ0842F0 125 140.5 6
FQ0261F7 100 115.5 6
FQ0256F4 55 70.5 6
FQ0433F6 160 175.5 6
FQ0263F4 120 135.5 6 <1 1/2>
FQ0603F0 170 185.5 6 <3>
FQ0264F5 130 145.5 6 <3 1/4>
FQ0244F5 70 85.5 6 <2 3/4>
FQ0254F5 45 60.5 6 <2 1/4>
FQ0260F6 90 105.5 6 <1 3/4>
FQ0629F6 105 120.5 6 <2 1/2>
FQ0265F1 140 155.5 6