Tiếng Việt  English
Banner
HBI-IN
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

HBI-IN

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
FQ0199E0 37.72 52.14 2.92 <1 1/2>
FQ0349E0 75.82 93.1 4.78 <3>
FQ0350E0 82.6 100 4.78 <3 1/4>
FQ0205E0 69.47 86.45 4.78 <2 3/4>
FQ0203E02X6 56.77 74.05 4.78 <2 1/4>
FQ0200E1 44.04 58.49 2.92 <1 3/4>
FQ0204E1 63.12 80.04 4.78 <2 1/2>
FQ0201E0 50.42 64.84 2.92