Tiếng Việt  English
Banner
TF
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

TF

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
TF 03-40030 39.5 40 3
TF 03-35030 34.5 35 3
TF 03-30030 29.5 30 3
TF 03-25030 24.7 25 3
TF 03-20030 19.7 20 3
TF 03-19230 18.9 19.2 3
TF 03-12830 12.5 12.8 3
TF 03-9630 9.5 9.6 3
TF 03-30025 29.5 30 2.5
TF 03-25025 24.7 25 2.5
TF 03-20025 19.7 20 2.5
TF 03-15025 14.7 15 2.5
TF 03-12025 11.7 12 2.5
TF 03-9725 9.5 9.7 2.5
TF 03-8125 7.9 8.1 2.5
TF 03-6325 6.1 6.3 2.5
TF 03-4225 4 4.2 2.5
TF 03-30020 29.7 30 2
TF 03-25020 24.7 25 2
TF 03-20020 19.7 20 2
TF 03-15020 14.8 15 2
TF 03-12020 11.7 12 2
TF 03-9720 9.5 9.7 2
TF 03-8120 7.9 8.1 2
TF 03-6320 6.1 6.3 2
TF 03-4220 4 4.2 2
TF 03-25015 24.7 25 1.5
TF 03-20015 19.7 20 1.5
TF 03-15015 14.8 15 1.5
TF 03-6315 6.1 6.3 1.5
TF 03-3215 3 3.2 1.5