Tiếng Việt  English
Banner
TB4 Type
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

TB4 Type

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
AR5407E1 160 190 14
AR3410E0 60 78 9
AR4708E0 130 155 14
AR1563E1 25 38 7
AR2967E0 45 68 12
AR3694E1 70 88 12
AR3222E1 55 72 9
AR5290E1 160 185 14
AR2864E3 40 62 12
AR4346F1 105 135 14
AR1032E1 16 32 10
AR3609E0 65 90 14
AR2072E2 28 45 8
AR3224E0 55 78 12
AR1709E0 25 40 8
AR3528E1 65 88 12
AR3843E0 78 100 13
AR1314E2 22 38 8
AR4971E1 145 175 14
AR5201E0 150 180 14
AR4445E0 120 145 14
AR3619F1 68 95 13
AR3994E1 80 105 14
AR3463F1 60 82 12
AR3224E 60 82 12
AR0600E1 8 18 7
AR1904E1 25 45 10
AR4538E2 120 150 14
AR0768E1 14 24 7
AR2791E0 38 60 12
AR2085E2 28 48 11
AR3933E0 80 100 14
AR3756E0 75 100 14
AR4336E1 100 125 14
AR2668E0 38 55 8
AR1337E8 22 40 10
AR4153E1 85 110 14
AR4624G1 125 155 14
AR1033E2 17 38 7
AR2165E1 30 50 11
AR3055E2 50 68 9
AR2390E0 36 52 11
AR2246E1 35 52 12
AR3505E1 60 82 14
AR1012E2 16 30 7
AR3933-E0 90 115 14
AR4064E0 80 110 13
AR3735E0 70 95 14
AR3063E0 50 72 12
AR1550E1 22 42 11
AR4212E2 95 120 13
AR4396E1 110 135 14
AR0687E5 10 20 7
AR2361E1 35 55 11
AR1148F2 20 35 7
AR3745E1 75 95 10
AR4581E1 125 150 14
AR3040E3 48 70 12
AR3204E1 52 75 12
AR3400E0 55 80 14