Tiếng Việt  English
Banner
QLF
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

QLF

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
BQ6723E0 160 200 15.5 22.5
BQ2520E0 126 160 12 21.5
AQ7125E0 85 115 11 19
AQ7551P0 120 158 11 24
BQ6724E0 180 240 15.5/22.5
BQ2753E0 140 177 13.5 22.5
BQ1393E0 75 105 13 20
AQ9151E0 92 127.5 10.7 17.7
AQ8143P0 130 170 15.5 24
BQ2679E0 93.5 130 11.5 20
BQ2555E0 155 192 15.5 23.5
BQ3994-E0 155 192 15.5 26.5
AQ7058E0 83 113 11.5 20
AQ8868P0 70 111.3 12 24
BQ4066E0 30 62 8 15
BQ3727E0 184.15 222.25 14.51 19.9
BQ3136E0 120 150 11 19.5
BQ5020F0 180 215 15.5 22.5