Tiếng Việt  English
Banner
OC Type
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

OC Type

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
AO4212F9 110 140 14
AO3297E1 62 85 12
AO2240E0 38 58 11
AO3994F0 95 120 13
AO2390E0 40 62 12
AO4389E0 124 170 14.5
AO1709E1 30 50 11
AO5275G0 230 254 14
AO3400E0 65 88 12
AO4451G0 130 160 14
AO3222G0 60 82 12
AO4498E0 135 165 14
AO4212F0 110 140 14
AO2864F0 50 72 12
AO4542E0 140 170 14
AO4624G0 150 180 14