Tiếng Việt  English
Banner
DC Type
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

DC Type

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
AW2388E1 40 62 11
AW2085E1 35 55 11
AW8930E0 45 62 11
AW3522E1 70 92 15
BWW600A0 17 28 8
AW3519-F0 70 92 12
AW3409E0 65 90 13
AW1140E1 22 40 10
AW2506F0 42 65 11
AW3935E1 90 115 20
AW3055F0 55 78 12
AW3521F0 70 92 14
AP8775E0 24 40 9.5
AW1015E0 20 35 10
AW3932E0 90 115 13