Tiếng Việt  English
Banner
DB Type
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

DB Type

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
AW4287F0 115 145 22
BW4526H0 190 225 21
AW2870J0 50 72 18
AW3997F0 95 120 20
BW4527G0 232 267 21
AW4215E1 110 140 22
AW3747I0 80 105 20
AW4155E0 105 135 18
AW4401E0 125 155 22
AW4068E0 100 125 20
BW0487E0 70 95 16
AW4455E0 130 160 22
BW0306G0 48 70 18
AW3946E0 90 125 28
BW4528E 160 195 21
DB10012518NOK 100 125 18
AW3225E0 60 82 18
AW3057E0 55 78 18
BW4815E0 245 285 27
AW4350G0 120 150 22
AW3623E0 75 100 20
AW3935F0 90 115 20
AW3747H0 80 105 20
AW2678E0 45 70 15
BW0405F 65 90 20
AW3237F0 60 85 22
BW5180E0 200 235 26