Tiếng Việt  English
Banner
B2SL
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

B2SL

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
478501 250 280 15
150730 220 250 15
34917 200 230 15
23480 185 215 16
100795 185 215 16
326786 180 200 15
23503 170 200 15
5238 145 170 13
321493 140 180 15
2272 140 170 13
25638 125 160 15
12059 120 150 15
150733 100 125 13
9687 85 105 13
38056 68 90 10
23599 50 72 12
61833 48 70 14
23429 48 65 10
23632 40 60 10
34894 30 52 9
33189 25 47 10