Tiếng Việt  English
Banner
B1OF
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

B1OF

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
429045 320 340 10
532635 65 75 8
377784 45 52 4
344693 40 47 4
428755 28 35 6
23841 25 32 5
19585 16 24 7
23770 16 24 4
19584 16 22 4
19581 15 26 4.5
8010 12 30 5
19578 12 18 5.5
20247 10 16 4
129573 10 15 3
419913 8 14 6
363577 90 95 3
415873 60 70 7
399289 42.86 59.13 12.7