Tiếng Việt  English
Banner
GHF
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

GHF

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GPW 220 220 235 9.5 13
GPW 200 200 212 8.2 11
GPW 190 190 202 8.2 11
GPW 180 180 192 8.2 11
GPW 170 170 182 8.2 11
GPW 160 160 172 8.2 11
GPW 150 150 162 8.2 11
GPW 140 140 152 8.2 11
GPW 135 135 147 8.2 11
GPW 130 130 142 8.2 11
GPW 125 125 137 8.2 11
GPW 120 120 132 8.2 11
GPW 115 115 127 8.2 11
GPW 110 110 122 8.2 11
GPW 105 105 117 8.2 11
GPW 100 100 108 6 8
GPW 90 90 98 6 8
GPW 85 85 93 6 8
GPW 80 80 88 6 8
GPW 75 75 83 6 8
GPW 70 70 78 6 8
GPW 65 65 73 6 8
GPW 63 63 71 6 8
GPW 60 60 68 6 8
GPW 56 56 64 6 8
GPW 55 55 63 6 8
GPW 50 50 58 6 8
GPW 45 45 53 6 8
GPW 42 42 50 6 8
GPW 40 40 48 6 8
GPW 38 38 46 6 8
GPW 36 36 44 6 8
GPW 35 35 43 6 8
GPW 32 32 40 6 8
GPW 30 30 38 6 8
GPW 28 28 36 6 8
GPW 25 25 33 6 8
GPW 22 22 30 6 8
GPW 20 20 28 6 8
GPW 18 18 26 6 8
GPW 16 16 24 6 8
GPW 15 15 23 6 8
GPW 14 14 22 6 8
GPW 12 12 20 6 8
GPW 10 10 18 6 8