Tiếng Việt  English
Banner
Orkot® Slydring®
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Orkot® Slydring®

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GML9A5000-C380 - - 4 50
GML7A5000-C380 - - 4 40
GML5A5000-C380 - - 4 30
GM98A5000-C380 - - 4 25
GML3A5000-C380 - - 4 20
GML2A5000-C380 - - 4 15
GM96A5000-C380 - - 3 30
GM95A5000-C380 - - 3 25
GM94A5000-C380 - - 3 20
GM79A5000-C380 - - 2.5 45
GM78A5000-C380 - - 2.5 40
GM77A5000-C380 - - 2.5 35
GM76A5000-C380 - - 2.5 30
GM75A5000-C380 - - 2.5 25
GM74A5000-C380 - - 2.5 20
GM73A5000-C380 - - 2.5 15
GM69A5000-C380 - - 2.5 9.7
GM65A2000-C380 - - 2.5 5.6