Tiếng Việt  English
Banner
AFI / AFE
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

AFI / AFE

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
AFI AFE 200 205 15 200 205 15
AFI AFE 195 200 15 195 200 15
AFI AFE 190 195 15 190 195 15
AFI AFE 185 190 15 185 190 15
AFI AFE 180 185 15 180 185 15
AFI AFE 175 180 15 175 180 15
AFI AFE 170 175 15 170 175 15
AFI AFE 165 170 15 165 170 15
AFI AFE 160 165 15 160 165 15
AFI AFE 155 160 15 155 160 15
AFI AFE 150 155 15 150 155 15
AFI AFE 145 150 15 145 150 15
AFI AFE 140 145 15 140 145 15
AFI AFE 135 140 15 135 140 15
AFI AFE 130 135 15 130 135 15
AFI AFE 125 130 15 125 130 15
AFI AFE 120 125 15 120 125 15
AFI AFE 115 120 15 115 120 15
AFI AFE 110 115 15 110 115 15
AFI AFE 105 110 15 105 110 15
AFI AFE 100 105 15 100 105 15
AFI AFE 95 100 15 95 100 15
AFI AFE 90 95 15 90 95 15
AFI AFE 85 90 15 85 90 15
AFI AFE 80 85 15 80 85 15
AFI AFE 75 80 15 75 80 15
AFI AFE 70 75 15 70 75 15
AFI AFE 65 70 15 65 70 15
AFI AFE 60 65 15 60 65 15
AFI AFE 58 63 15 58 63 15
AFI AFE 55 60 15 55 60 15
AFI AFE 50 55 15 50 55 15
AFI AFE 45 50 15 45 50 12
AFI AFE 40 45 15 40 45 15
AFI AFE 36 41 15 36 41 15
AFI AFE 195 200 9.7 195 200 9.7
AFI AFE 185 190 9.7 185 190 9.7
AFI AFE 180 185 9.7 180 185 9.7
AFI AFE 175 180 9.7 175 180 9.7
AFI AFE 170 175 9.7 170 175 9.7
AFI AFE 160 165 9.7 160 165 9.7
AFI AFE 155 160 9.7 155 160 9.7
AFI AFE 150 155 9.7 150 155 9.7
AFI AFE 145 150 9.7 145 150 9.7
AFI AFE 140 145 9.7 140 145 9.7
AFI AFE 135 140 9.7 135 140 9.7
AFI AFE 130 135 9.7 130 135 9.7
AFI AFE 125 130 9.7 125 130 9.7
AFI AFE 120 125 9.7 120 125 9.7
AFI AFE 115 120 9.7 115 120 9.7
AFI AFE 110 115 9.7 110 115 9.7
AFI AFE 105 110 9.7 105 110 9.7
AFI AFE 100 105 9.7 100 105 9.7
AFI AFE 95 100 9.7 95 100 9.7
AFI AFE 90 95 9.7 90 95 9.7
AFI AFE 85 90 9.7 85 90 9.7
AFI AFE 80 85 9.7 80 85 9.7
AFI AFE 75 80 9.7 75 80 9.7
AFI AFE 70 75 9.7 70 75 9.7
AFI AFE 65 70 9.7 65 70 9.7
AFI AFE 63 68 9.7 63 68 9.7
AFI AFE 60 65 9.7 60 65 9.7
AFI AFE 58 63 9.7 58 63 9.7
AFI AFE 56 61 9.7 56 61 9.7
AFI AFE 55 60 9.7 55 60 9.7
AFI AFE 50 55 9.7 50 55 9.7
AFI AFE 45 50 9.7 45 50 9.7
AFI AFE 40 45 9.7 40 45 9.7
AFI AFE 37 42 9.7 37 42 9.7
AFI AFE 36 41 9.7 36 41 9.7
AFI AFE 35 40 9.7 35 40 9.7
AFI AFE 30 35 9.7 30 35 9.7
AFI AFE 27 32 9.7 27 32 9.7
AFI AFE 25 30 9.7 25 37 9.7
AFI AFE 20 25 9.7 20 25 9.7