Tiếng Việt  English
Banner
BUSH-NDC
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

BUSH-NDC

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
BUSH12040NDC 120 40
BUSH11035NDC 110 35
BUSH11540NDC 115 40
BUSH3020NDC 30 20
BUSH7535NDC 75 35
BUSH10020NDC 100 20
BUSH8015NDC 80 15
BUSH5540NDC 55 40
BUSH6030NDC 60 30
BUSH7035NDC 70 35
BUSH8580NDC 85 80
BUSH10070NDC 100 70
BUSH10030NDC 100 30
BUSH6035NDC 60 35
BUSH11030NDC 110 30
BUSH10535NDC 105 35
BUSH3040NDC 30 40
BUSH10540NDC 105 40
BUSH6040NDC 60 40
BUSH14070NDC 140 70
BUSH11530NDC 115 30
BUSH8020NDC 80 20
BUSH9045NDC 90 45
BUSH6535NDC 65 35
BUSH8550NDC 85 50
BUSH4525NDC 45 25
BUSH9030NDC 90 30
BUSH6015NDC 60 15
BUSH6540NDC 65 40
BUSH11040NDC 110 40
BUSH6560NDC 65 60
BUSH2015NDC 20 15
BUSH7515NDC 75 15
BUSH9035NDC 90 35
BUSH9540NDC 95 40
BUSH8035NDC 80 35
BUSH10095NDC 100 95
BUSH8535NDC 85 35
BUSH12050NDC 120 50
BUSH14040NDC 140 40
BUSH7580NDC 75 80