Tiếng Việt  English
Banner
SPGW
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

SPGW

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GS0481V5 80 95 10.5
GS0583V5 102 125 15.5
GS0656V2 217 240 15.5
GS0607V5 55 70 10.5
GS0609V5 75 90 10.5
GS0610V6 85 100 12
GS0655V2 197 220 15.5
GS0612V7 105 120 12
GS0613V5 107 130 15.5
GS0813V5 70 85 10.5
GS0619V2 252 280 17
GS0690V2 292 320 17
GS0608V5 65 80 10.5
GS0664V2 207 230 15.5
GS0653V5 162 185 15.5
GS0535V5 36 50 8.5
GS0451V4 222 250 17
GS0626V5 100 115 12
GS0973V5 90 105 12
GS0907V1 122 145 15.5
GS0617V5 177 200 15.5
GS0528V5 46 60 8.5
GS0654V2 187 210 15.5
GS0644V5 167 190 15.5
GS0688V5 147 170 15.5
GS0689V2 242 270 17
GS0611V5 95 110 12
GS0995V5 60 75 10.5
GS3013V5 50 65 10.5
GS0432V5 117 140 15.5
GS0908V5 112 135 15.5
GS0615V5 137 160 15.5
GS0618V2 202 225 15.5
GS0614V5 127 150 15.5
GS0605V2 232 260 17
GS0510V2 272 300 17
GS0616V5 157 180 15.5